La confusió entre la ciutadania obliga a l’Ajuntament d’Ontinyent a repartir 15.000 notes

0

L’Ajuntament d’Ontinyent va a procedir al repartiment de 15.000 notes informatives per aclarir als veïns i veïnes de la localitat la situació del cobrament del rebut del fem per part del Consorci de Residus. Aquesta mesura es pren després que des del Govern d’Ontinyent i la “Plataforma el fem” s’haja tingut coneixement que, a instàncies del Consorci de Residus, la Diputació està passant al cobrament uns rebuts del fem corresponents a l’any 2015 que estan generant confusió entre la ciutadania.

La regidora de Sostenibilitat, Patricia Folgueras, ha explicat que “la voluntat d’aquest Govern, i pensem que deuria ser la de qualsevol administració pública, és actuar amb la màxima transparència, i per això anem a repartir estes notes per fer alguns aclariments importants”, assenyalava. Al text, la regidora explica en primer lloc que és necessari conéixer que la gestió del fem comprén tres operacions bàsiques: recollida i transport, tractament i eliminació. Actualment, l’Ajuntament realitza la primera operació: recull el fem dels domicilis i el transporta a la planta de transferència de Ròtova per imperatiu legal”.

“Des d’eixe punt, segons l’actual legislació, i en contra del criteri del Govern i la ciutadania d’Ontinyent, passa a fer-se càrrec del nostre fem el Consorci de Residus, al qual no pertany Ontinyent, que s’encarrega de la valorització i l’eliminació”, explica Folgueras. Per això, la taxa del fem de l’Ajuntament d’Ontinyent per a 2015 inclou sols la recollida i el transport fins a Ròtova, un servei que té un cost per vivenda fixat per a enguany en 44 euros, que l’Ajuntament passarà al cobrament a partir de l’1 de novembre de 2015.

Per altre costat, la Diputació (per delegació del Consorci) vol cobrar la part de tractament i eliminació que realitza. El cost per vivenda per a l’exercici 2015 l’han establit en 46,30 euros. El període de pagament del rebut del Consorci és, en principi, de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2015, i la previsió és que arribe per correu ordinari a totes les persones interessades còpia dels rebuts per poder pagar-los. Patricia Folgueras explica en aquest sentit que “si l’Ajuntament haguera prestat el servei de tractament i eliminació (el que ha fet el Consorci), el cost estava fixat en 42,50 euros, 4 euros menys, a banda de les diferents bonificacions i beneficis que preveuen les ordenances municipals. Com que el Govern d’Ontinyent està en contra d’aquest sistema i el considera perjudicial als interessos dels veïns, continuarà exercint les accions legals que considere convenients en defensa dels interessos municipals i dels ciutadans d’Ontinyent”.

En aquest sentit,afegia la regidora, des de l’Ajuntament s’han presentat al·legacions contra l’aprovació inicial del padró 2015 i, si escau, es presentarà el recurs contenciós que corresponga, en el cas d’aprovar-se definitivament aquest padró. A més, es procedirà a recórrer contra el pagament de la taxa al Consorci. Igualment, el ciutadà que així ho considere, una vegada abone el rebut per tal d’evitar recàrrecs, podrà recórrer contra el pagament del rebut amb el full de reclamació que s’adjunta per sol.licitar la devolució dels diners. Aquest document es podrà presentar a la Casa de la Cultura d’Ontinyent, al Carrer Maians, 26, i a les oficines de la Diputació de València a Albaida, Xàtiva o València.