Directe: 1er ple telemàtic de l’Ajuntament d’Ontinyent

0

A les 19:30h d’avui dijous 15 d’Abril es celebrarà el primer ple íntegrament telemàtic de l’Ajuntament d’Ontinyent, després que el passat 13 de març de 2020 es decretara l’Estat d’Alarma, al qual es limitava el tràfic de persones als espais i vies públiques.

L’Ajuntament d’Ontinyent realitza així el primer ple telemàtic de forma extraordinària segons l’article l’art. 49.3 LBRL

Ordre del día del ple Ontinyent 15 d’Abril de 2020

A) Part resolutiva

 1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió.
 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 3. Expedient 3402/2020. Decrets d’Alcaldia relacionats amb la crisi sanitària i la declaració de l’estat d’alarma. Dació de comptes.
 4. Expedient 4018/2020. Mesures d’impuls econòmic davant el Covid-19. Pla TORNEM JUNTS. Aprovació.
 5. Expedient 4122/2020. Ordenança reguladora de les bases de subvencions del’Ajuntament d’Ontinyent a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. Suspensió per a l’exercici 2020.
 6. Expedient 4071/2020. Modificació de crèdit 89/2020 per suplement de crèdit per fer front al Covid-19 i modificació annex d’inversions.
 7. Expedient 2388/2016. Ratificació Decret 908/2020, de 30 de març, de modificació del calendari fiscal per a l’exercici 2020, suspensió de cobrament de la taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires i devolucions consegüents i pròrroga autorització terrasses en la via pública.
 8. Expedient 2529/2020. Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei domiciliari de menjar. Aprovació.
 9. Expedient 2064/2020. Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (EJ-20-R3). Ratificació Decret d’Alcaldia 906/2020.
 10. Expedient 3384/2020. Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (EJ-20-R4).
 11. Expedient 630/2020. Cessió d’immoble a la Generalitat per al seu ús com a nova seu judicial. Ratificació Decret 871/2020, de 25 de març.
 12. Expedient 2953/2020. Criteris reguladors ajudes a rehabilitació, adquisició Codi Validació: vivenda nova o inversió en la millora d’activitat econòmica per part de persones afectades per la Dana a la Cantereria que hagen transmès la seua propietat a l’Ajuntament. Aprovació.
 13. Expedient 12650/2019. Servei de redacció de projectes i direcció d’obra IES l’Estació-Programa Edificant. Aprovació expedient de contractació i convocatòria de la seua licitacióB) Precs i preguntes.

B) Precs i preguntes

Convocatòria Ple 15-04-2020