S’inicien les obres de reparació del camí del Pont del Rei

0

L’Ajuntament d’Ontinyent i l’empresa pública Tragsa (dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica) estan coordinant-se en els treballs de reparació del Camí del Pont del Rei, greument afectat per la DANA que va patir la Comunitat Valenciana a finals del passat mes de setembre. Es tracta de la primera de les 6 intervencions de gran calat que estan pendents quant a la reparació dels múltiples desperfectes registrats al terme, i que comptaran amb el finançament de la Generalitat Valenciana.

L’actuació, que ha requerit entre altres tràmits l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es produeix en un tram on el talús que subjecta la via de pas es va trencar, produint la desaparició del ferm del camí i impedint el trànsit de vehicles en la zona. El regidor de Serveis Municipals, Manuel Cuesta, explicava que davant esta situació “vam habilitar immediatament un camí provisional de 1 quilòmetre amb sahorres prensades per donar alternativa de pas als veïns i veïnes com a solució provisional. Hem d’agrair la bona predisposició del Consell per treballar colze a colze amb l’Ajuntament en restablir la normalitat, i també la voluntat de col·laboració del veïnat afectat i especialment de les persones que han autoritzat que el camí alternatiu puga passar pels seus terrenys”, apuntava.

la recuperació dels talussos que subjecten la via que dóna accés a la partida del Pont del Rei inclou la construcció d’un mur que protegirà i consolidarà el talús, de manera que el llit quede perfectament lliure en la seua secció original. Les obres no afectaran per a res la lliure circulació de les aigües del llit ni la dinàmica fluvial.  El mur, de 10 metres lineals d’altura i longitud de 12 i 16 metres lineals d’ample als dos trams on s’actuarà, arrancarà des de l’interior de la base de l’antic talús, mentre que la coronació coincidirà amb la rasant del camí que dóna accés a la partida.

Publicitat