La Fundació Campus Ontinyent tria els seus representants a l’Assemblea General de Caixa Ontinyent

0

La Fundació Campus Ontinyent va nomenar el passat dilluns els seus representants a l’assemblea general de Caixa Ontinyent, designant Alejandro Reguart, Juan Luis Gandia i Enrique Amadeo Tormo com a titulars, i Esmeralda Linares, Fidel León i Mª José Molina com a suplents. Esta llista va comptar amb el vot favorable dels dos representants de l’Ajuntament d’Ontinyent (l’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez i el Regidor d’Educació Pepe Pla); els  de la Universitat de València (els vicerectors Mª Vicenta Mestre i Jorge Hermosilla); i els dels presidents de COEVAL i la Mancomunitat de Municipis (Rafael Pla i Juan Puchades). També es van registrar les abstencions dels representants de Caixa Ontinyent, de CCOO (que va delegar el seu vot d’abstenció en la representació de Caixa Ontinyent) i de Ramón Soler, representant de COEVAL que va delegar el seu vot d’abstenció en el President de la Fundació.

Amb l’elecció d’estos Consellers Generals per als propers 6 anys, es dóna compliment a les recomanacions que els representants tingueren un perfil acadèmic i professional amb vinculació amb la Universitat de València. Per part de la presidència es va exposar a votació estos noms amb la voluntat “de mantenir el consens social i polític que ha presidit durant tots estos anys la Fundació”, valorant-se positivament que no haja hagut cap vot en contra, i el suport de la UV al reforçament dels òrgans de govern de Caixa Ontinyent.

La reunió va servir també per a aprovar entre altres punts els referits a la situació financera de la Fundació Campus Ontinyent, que ha recuperat el seu equilibri econòmic, i es va aprovar el pressupost per a 2013 i el Pla d’Actuació per al mateix any, molt semblant al de 2012, al qual es mantindrà la situació sanejada que s’ha aconseguit als últims mesos. Així mateix es mantindrà el nucli de les activitats que s’han realitzat enguany, com Ociversitari, beques de formació i inserció laboral per a titulats del Campus d’Ontinyent, així com l’aposta per activitats com Unimajors, la Universitat d’Hivern, i la projecció externa de l’activitat universitària que desenvolupa Ontinyent a La Vall d’Albaida.