INNOVALL desenvolupa la seua plataforma de dinamització internacional amb el suport d’IVACE

0

En l’actualitat, la internacionalització de les entitats és clau per a mantenir la competitivitat empresarial. Vivim i treballem en un món globalitzat, en el qual estem influenciats per factors i polítiques exteriors. En aquest sentit i entre els objectius d’INNOVALL, figuren potenciar la marca de l’agrupació en l’àmbit internacional i per tant a les empreses que la conformen. Per això, INNOVALL amb el suport d’IVACE, a través de la convocatòria dinamitza CV 2019, ha desenvolupat la plataforma web col·laborativa per a la dinamització internacional de l’agrupació i les seues empreses integrants.


La plataforma web té l’objecte de ser una eina de difusió i dinamització
de continguts relacionats amb la indústria sostenible en l’àmbit internacional. Alhora que és útil com a punt de trobada amb altres agents d’innovació internacionals. Resulta eficaç per a dinamitzar les accions d’internacionalització que cada vegada motiven a les nostres empreses, establint relacions amb entitats que gestionen l’activitat econòmica i investigadora en l’àmbit internacional, establir missions comercials a l’exterior, accedir a les convocatòries d’ajudes per a la internacionalització sempre per a promocionar i donar suport a accions amb la temàtica de la
indústria sostenible. La plataforma està dissenyada i desenvolupada per a treballar en l’àmbit bidireccional tant per a les nostres entitats associades com perquè altres agents relacionats amb la internacionalització i la sostenibilitat desitgen aparéixer i participar com prescriptores en aquesta. L’exclusivitat d’aquesta plataforma de dinamització és donar resposta als reptes d’innovació empresarial i reptes socials que plantegen aspectes com són la I+D+i, la indústria 4.0 i la sostenibilitat productiva, mediambiental i social-ecoinnovació, economia circular, simbiosi industrial i com aquests poden aprofitar-se com una oportunitat per a ampliar relacions i mercat en l’àmbit internacional.

Publicitat