La Mancomunitat aprova els pressupostos amb 26 vots a favor

0

El passat dilluns, el plenari de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida va aprovar els pressupostos amb 26 vots a favor, 9 abstencions i 3 vots en contra. Aquests pressupostos aprovats de cinc milions i mig d’euros continuen amb l’objectiu de
mantenir i ampliar tots els serveis oferits fins ara (Projecte Trévol, turisme, cultura, formació, igualtat, canera, etc.) i també per reforçar-los i ampliar-los amb les aportacions de cada àrea, per donar resposta a les necessitats dels pobles de la comarca. Com a novetat, s’incorpora la figura del gerent per tal d’agilitzar la gestió del dia a dia, reconeixent des de presidència el gran treball que tots els consellers han dut a terme en les delegacions.

Un altre dels punts inclosos en els pressupostos és la quota extraordinària derivada de la sentència de 2020. En aquesta sentència es condemnava la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida a l’abonament de 532.000 € a Recisa, l’empresa concessionària de residus. En el moment de la denúncia, Recisa va reclamar a la Mancomunitat 4.500.000 € d’indemnització per
la modificació del contracte, produït per un canvi en la legislació del pla zonal de residus. La Mancomunitat va acordar abonar íntegrament l’import de la sentència i demanar dos préstecs de legislatura per tal de no sobrecarregar els ajuntaments de la comarca. “Amb aquests préstecs s’aconsegueix que els ajuntaments no hagen de suportar el pagament d’una vegada”, explica el president Vicent Gomar. Aquestes decisions, ratificades per l’últim plenari de la Mancomunitat, també van ser revisades i aprovades per les distintes comissions de govern celebrades, així com per les comissions de dictamen i Hisenda.

La falta de liquiditat que provoca aquesta situació, junt amb l’endeutament històric de la Mancomunitat, provocat per un préstec a proveïdors heretat i el retard de pagaments de diversos ajuntaments que sumen un total de 950.000 €, obliga a prendre noves mesures. L’equip de govern ha treballat molt en aquest aspecte, reclamant deutes històrics i gestionant
actuals deutes per serveis prestats als municipis. Així i tot, ha sigut necessària l’aprovació
d’aquesta quota extraordinària.

Pel que fa al vot negatiu de “La Vall ens Uneix” per als pressupostos de 2021, l’equip de govern de la Mancomunitat deixa palés que hi ha hagut moltes ocasions per esclarir dubtes al respecte. Des de “La Vall ens Uneix” mai s’han manifestat dubtes en cap de les àrees, evidenciant l’ampli consens d’aquest pressupost, en el que cal destacar el treball dels consellers delegats de cada àrea. A més, el president explica que “no s’ha aportat cap alternativa factible per al pagament de la sentència que afecta a tots els pobles, i ara hem de fer-li front de manera solidària”. Principi fonamental constituent de la Mancomunitat.

Publicitat