Ontinyent adquireix els terrenys de l’hospital per iniciar els estudis geotècnics

0
Foto de Jordi Casanova

L’Ajuntament d’Ontinyent ha fet ja efectiva la compra de la parcel·la on s’ha d’ubicar el centre sanitari, el que ha permès estos dies fer noves passes, com l’autorització dels estudis geotècnics en els terrenys o l’inici dels tràmits per a adaptar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) als nous usos de la parcel·la.

En concret, el passat dimecres 29 de juny l’Ajuntament adquiria formalment els terrenys situats a la zona del Dipòsit Duaner de La Vall d’Albaida (DAVA)-Casa Balones, on
es construirà l’hospital, després que la Conselleria de Sanitat es pronunciara a favor d’aquesta com la millor de les possibles ubicacions.

A l’endemà, dijous 30 de juny, el Ple Municipal aprovava sense cap vot en contra la modificació definitiva del Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Ontinyent per a la construcció de l’hospital, un text on es concretava la distribució de les anualitats de 2016 a 2020 per fer efectiva l’obra, així com les penalitzacions que es produirien en cas d’incompliments per part d’alguna de les administracions implicades.

Tal com s’apunta en aquest conveni, l’Ajuntament “té l’obligació de cessió gratuïta de la parcel·la a la Generalitat, i permetre l’accés a l’immoble pels tècnics que fixe la Conselleria a l’efecte de realitzar els sondeigs i penetracions necessaris per a la realització l’Estudi i Informe Geotècnic exigible per a l’aprovació del projecte constructiu”. En una carta remesa el passat divendres, l’alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, comunica a la Conselleria de Sanitat que s’ha adquirit formalment la parcel·la i que s’han iniciat els tràmits per a cedir-la a la Generalitat.

A més a més, a l’escrit el primer edil comunica que s’ha habilitat la disponibilitat perquè els tècnics que designe la Conselleria accedisquen a l’immoble per procedir a la preparació de l’Estudi i Informe Geotècnic, quedant l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament a disposició dels tècnics autonòmics per concretar i resoldre tots els tràmits que siguen necessaris.

Per altra banda, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per modificar el PGOU, ja que els terrenys de DAVA-Casa Balones són actualment d’us terciari, i han de passar a sanitari. Estos tràmits, que es perllongaran durant varis mesos, comporten encetar un procés administratiu que es troba en aquest moment en la fase d’anàlisi del possible impacte ambiental de l’actuació, que es preveu que siga lleu. Posteriorment es farà una exposició pública d’estos resultats, i es procedirà a aprovar provisionalment la modificació del planejament. Després d’esta aprovació es farà una nova exposició pública, que donarà pas a l’aprovació definitiva del document.

Cal recordar que tant el nou conveni modificat que aprovava el ple com l’informe sobre els terrenys i el seu annex, o les diferents novetats que es van produint, estan recopilades en un apartat propi a la web municipal www.ontinyent.es, on l’Ajuntament d’Ontinyent ve fent accessible tota la informació relativa al nou hospital.

Publicitat