09/12/2023 - 20:03
Més

    Joan Fuset

    Editor in chief

    Càmera, periodista, redactor, editor, realitzador, docent... he sigut aprenent de moltes coses, veurem si sóc professor d'alguna cosa. Mentrestant, pel món 2.0

    Latest Articles